Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Inhabilitet i helsepolitisk ledelse?

Pressemelding: I dag 2. september sendte Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) der vi stiller spørsmål ved hvorvidt statssekretær Nina T. Grønvold er inhabil i saken om offentlig spesialistordning for manuellterapeuter.


Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), som i dag organiserer nær 10 000 medlemmer, har i flere år arbeidet for en offentlig godkjent spesialistordning for fysioterapeuter. NFFs klare holdning i denne saken er ved gjentatte anledninger formidlet til både til Helse- og omsorgsdepartementet og andre: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/07/05/vi-venter-pa-en-offentlig-spesialistordning-for-fysioterapeuter/.

Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som har i underkant av 300 medlemmer, har forfektet et annet syn med sitt arbeid for en egen autorisasjon for fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. NMF er medlem av LO, som offentlig har gått ut med støtte til NMFs vurdering.

Forbundsleder Eilin Ekeland sier at spørsmålet om autorisasjon av manuellterapeuter vs. offentlig spesialistordning for manuellterapeuter ved flere anledninger er blitt utredet av Helsedirektoratet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet er HODs eget fagdirektorat, og konklusjonene derfra har hele tiden vært krystallklare. Direktoratet anbefaler ikke autorisasjon, og går inn for en offentlig spesialistordning for denne helsepersonellgruppen, som allerede har autorisasjon.

Råd fra eget fagdirektorat veier normalt tungt når politikere skal fatte sine vedtak. Regjeringen har i Revidert Nasjonalbudsjett 2009 påpekt at i vurderinger av autorisasjon bør det bygges videre på helsepersonellovens ordning med autorisasjonsgivende grunnutdanning og offentlig spesialistgodkjenning, framfor å åpne opp for en praksis med å gi ny autorisasjon til allerede autoriserte grupper.

– I NFF undres vi over at det likevel ikke er tatt en avgjørelse i saken om offentlig spesialistordning for fysioterapeuter, sier Ekeland. 

– NFF har fått forståelsen av at saker vedrørende autorisasjon er statssekretær Nina T. Grønvold i Helse- og omsorgsdepartementet sitt ansvar. Nina T. Grønvold er tidligere mangeårig politisk rådgiver i LO, og med bakgrunn i at LO har uttrykt at autorisasjonssaken er en viktig sak for dem, finner NFF grunn til å stille spørsmål ved statssekretær Nina T. Grønvolds habilitet i denne saken, avslutter Ekeland.

Kontaktperson:

  • Eilin Ekeland, forbundsleder i NFF, eilin.ekeland@fysio.no, tlf. 415 59 030.
Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser