Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hvem styrer helsetjenestene i Oslo?

Debattinnlegg: Norsk Fysioterapeutforbund har siden jul kjempet for å få en ny overordnet avtale for privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo. Men selv om politikerne i Oslo kommune vil inngå en ny avtale, nekter byrådsavdelingen. Har administrasjonen overtatt styringen av kommunen?


Av leder NFF avdeling Oslo, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt

En rammeavtale vil gjøre kommunens og fysioterapeutenes gjensidige rettigheter og plikter tydelige og sikre gode tjenester for brukerne og forutsigbarhet for fysioterapeutene. En slik avtale mellom fysioterapeutene og kommunen gjelder i alle andre kommuner i Norge.

Men Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjeneste i Oslo kommune påstår i brev og møter med NFF at kommunen ikke har behov for en slik avtale. Hvordan kan de gjøre dette, når alle de politiske partiene er positive til at NFF får inngå en avtale?

Administrasjonen i Oslo kommune mener tydeligvis at de er mer kompetente til å utvikle og tilpasse fysioterapitilbudet i Oslo enn fysioterapeutene som yter tilbudet. Hva slags grunnleggende mistillit til en hel faggruppe er dette uttrykk for? Selv om administrasjonen skulle ha en slik holdning, er det mest betenkelige likevel at situasjonen er utenfor politikernes kontroll. Hvis den ulykkelige situasjonen administrasjonen setter fysioterapien i Oslo i er første kapittel, ser vi med gru frem til hvordan politikerne vil miste kontrollen over nye og flere velferdstilbud i byens hovedstad.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser