Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Hjelp kroppen, gå til skolen

Pressemelding: Fysioterapeutene vil inspirere skolebarn til å gå til skolen. – Allerede fra første klasse forbygger barna ryggplager hvis de holder på den gode vanen med å gå til skolen, sier leder Anne Lexow i NFF.


I dag deler fysioterapeutene ut t-skjorter til førsteklassinger på et utvalg skoler forskjellige steder i Norge. Motivet er en fargeglad tegning med barn som går til skolen.

Fysioterapeutene vet at det er en klar sammenheng mellom bruk av skoleskyss og dårlig bevegelighet i hoften.

– På samme måte er det en positiv sammenheng mellom gange eller sykling og god ryggstyrke og hoftebevegelighet, sier Anne Lexow.
Hun sier at det sikkert er mange gode forklaringer på at foreldrene kjører skolebarna til og fra skolen. Men det bør ifølge Lexow ikke være et mønster at bilen erstatter barnas daglige bevegelse.

I løpet av de siste tiårene er det registrert stadig flere barn med belastningskader og motoriske avvik hos førskole- og småskolebarn og generelt redusert fysisk form hos barn og unge. Norsk Fysioterapeutforbund går derfor inn for at elever i grunnskole og videregående skole skal ha minimum en times fysisk aktivitet i løpet av skoledagen.

– Kroppen er laget for bevegelse. Dette er så enkelt, men likevel viktig for Norsk Fysioterapeutforbund å få frem at vi i snart tre år har drevet kampanjen ”Beveg-deg”. Hensikten med prosjektet er å stimulere til mer fysisk aktivitet, sier Anne Lexow.
T-skjortene til førsteklassingene blir i løpet av uken også delt ut ved enkelte skoler i Akershus, Nordmøre, Vest-Agder, Nord-Trøndelag, Oppland og Sunnmøre.

 Kontaktpersoner:
• Norsk Fysioterapeutforbund, forbundsleder Anne Lexow, mobil 90843950
• Norsk Fysioterapeutforbund, informasjonssjef Harald Nyquist, mobil 93424999

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser