Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Helt om i arbeidslivet

Debattinnlegg: Er du på vei ut av arbeidslivet på grunn av ryggsmerter? Den nye sykefraværsavtalen som nå trer i kraft, kan bety at du er på full fart tilbake.


Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund

Millionbeløp. 41 prosent av dagsverkene som har gått tapt i sykefravær så langt i år, tilskrives plager i muskel- og skjelettsystemet. Årsakene er sannsynligvis sammensatte, og alle gode krefter må derfor involveres for at vi skal kunne redusere dette problemet.

I den nye sykefraværsavtalen har partene greid å kombinere arbeidslivets ansvar for tilrettelegging, med helsevesenets ansvar for å bidra til så god helse for den enkelte som mulig.

Nå er både arbeidsgiver og helsevesenet pålagt møteplasser, og arbeidstaker skal slippe å bli kasteball. Et eksempel belyser hvordan oppfølgningen av sykemeldte har vært frem til i dag.

Før sykefraværsavtalen: En kvinnelig renholder på 40 år har kraftige ryggsmerter og problemer med holde seg i arbeid. Hun oppsøker lege, manuellterapeut eller kiropraktor, blir sykemeldt og henvist til fysioterapibehandling.

Når hun endelig kommer til behandling blir ryggen bedre, men ikke god nok til å gå tilbake til arbeidet hun hadde. I løpet av de to månedene hun er sykemeldt, mister hun kontakten med arbeidsplassen.

Selv om arbeidsplassen er en IA-bedrift og har vurdert andre arbeidsoppgaver for kvinnen, hevder de at de ikke har noe å tilby henne.

Etter tolv måneder med sykemelding, blir hun kontaktet av trygdeetaten (NAV) som foreslår uføretrygd. Behandling hos fysioterapeut er avsluttet, med konklusjonen at hun må leve med smerter i ryggen. Smertene er likevel ikke større enn at det er mange arbeidsoppgaver hun kan gjøre, men å komme tilbake til egen jobb virker uoverkommelig.

Etter sykefraværsavtalen: Den kvinnelige renholderen blir også nå undersøkt, deretter sykmeldt og henvist til fysioterapibehandling. Arbeidsgiver er imidlertid nå pålagt å lage en oppfølgingsplan i samråd med arbeidstaker innen seks uker. Her skal arbeidsoppgavene hennes vurderes opp mot hennes arbeidsevne. Kvinnen skal dermed kunne oppleve at hennes ønske om å forbli i arbeid blir tatt på alvor.

Hvis hun likevel ikke klarer å holde seg i arbeid, innkaller arbeidsgiver innen tolv uker til et dialogmøte med henne og fysioterapeuten og bedriftshelsetjenesten. Sykmelder er pliktig til å møte, og behandler vil trolig også få plikt til å møte.

På dialogmøtet justeres oppfølgingsplanen og partene blir enige om arbeidsoppgaver renholderen likevel kan utføre. Hun blir delvis friskmeldt, på tross av at ryggen fortsatt er plagsom. Hun opplever at hun er til nytte, og beholder troen på at hun vil kunne komme tilbake til jobb. Makter ikke renholderen å holde seg i arbeid som et resultat at tiltakene i dette første møtet, har NAV ansvar for å kalle inn til nok et møte.

Færre uføre. Vi kan ikke saksbehandle folk friske. Men den nye avtalen setter nye krav til nøkkelpersonene i sykefraværet – den som sykemelder, den som behandler, NAV, arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Fremfor å åpne uføredøren på vidt gap, settes krefter inn for å holde den lukket.

Mens de hjelpende hender før utførte sine oppgaver på hvert sitt hold, skal de nå arbeide sammen. Håpet er at de som er på randen av sykemelding, eller allerede er sykemeldte, vil få nye muligheter til fortsatt deltakelse i arbeidslivet.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser