Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Helseministeren besøker fysioterapeuter i primærhelsetjenesten

Pressemelding: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker mandag 17. november Hans & Olaf Fysioterapi, som er et senter for manuellterapi, fysioterapi og trening. Høie skal få møte ulike pasienter og se hvordan moderne fysioterapibehandling utføres.


– Det er lenge siden en helseminister har vist en slik interesse for hva fysioterapeuter kan bidra med i primærhelsetjenesten, og jeg gleder meg til å vise ham noe av det i praksis, sier Fred Hatlebrekke, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

I tillegg til å møte pasienter med ulike plager og manuellterapispesialister får helse- og omsorgsministeren også anledning til å møte professor Nina Vøllestad ved Universitetet i Oslo. Vøllestad skal informere om Fysioprim, et forskningsprogram for muskel- og skjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten som hun er prosjektleder for.

– Fysioterapeuter går foran og forsker på fysioterapibehandling i primærhelsetjenesten, og de foreløpige resultatene er virkelig spennende, sier Hatlebrekke.

I tillegg til å være et av de samarbeidende fysioterapiinstituttene i Fysioprim-programmet bidrar også Hans & Olaf Fysioterapi i tilleggs- og spesialistutdanningen for manuellterapeuter, som er fysioterapeuter med videreutdanning på masternivå i manuellterapi.

Program mandag 17. november:

1330 – Helse- og omsorgsministeren ønskes velkommen
1340 – Høie møter pasienter. Det første pasientmøtet er lukket for pressen.
1410 – Informasjon om Fysioprim ved professor Nina Vøllestad
1420 – Ti minutter til diskusjon

Aktuelle lenker:
www.fysio.no
www.hansogolaf.no
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/fysioprim/

Vi ser gjerne at presse som ønsker å være til stede under arrangementet, melder det per e-post eller SMS til NFFs kommunikasjonsleder Vidar Rekve, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

Kontaktperson i NFF:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, tlf. 934 04 037, fh@fysio.no.
Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser