Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Helseminister Bent Høie hilser alle landets fysioterapeuter

I dag 8. september er Verdens fysioterapidag. Helseminister Bent Høie markerer dagen med en videohilsen til alle landets fysioterapeuter.


Bent Høie peker på fysioterapeutenes betydning for pasientens helsetjeneste, og i lys av temaet for Verdens fysioterapidag i 2020 understreker han fysioterapeutenes betydning i behandling og rehabilitering av covid-19-pasienter.

Se videohilsen fra Bent Høie:
https://www.youtube.com/watch?v=IamXRu-3EXQ

Mer om Verdens fysioterapidag i 2020:
https://fysio.no/Hva-mener-NFF/Fag-helse-og-arbeidslivspolitikk/Rehabilitering-og-covid-19-paa-Fysioterapidagen

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser