Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Halve Norge med muskelplager

Pressemelding: Seks av ti nordmenn over 15 år har hatt muskel- eller skjelettplager i løpet av de siste to årene. Det utgjør mer enn to millioner personer, og kvinner er mest utsatt. Aftenposten: Norge på rygg av plager.


Det viser Den store muskel- og skjelettundersøkelsen 2004, som er utført av MMI for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Anne Lexow, leder i NFF, er ikke overrasket, men likevel skremt av tallene. 

– Den høye forekomsten av muskel- og skjelettplager speiler et samfunn med mye stillesitting. Forebyggende og holdningsskapende arbeid er nøkkelen til å få bukt med problemet, og der kan vi bidra. Velferdssamfunnet trenger i stadig større grad fysioterapeutenes spesialkompetanse, sier Lexow.

Hun opplyser at plager i nakke, skulder albue, hånd og rygg er mest utbredt. Kvinner er overrepresentert blant dem med disse lidelsene.

Bra av behandling
Drøyt 70 prosent av alle som har hatt muskel- eller skjelettplager i løpet av de siste to årene, fikk behandling for plagene sine. De aller fleste, 62 prosent, ble behandlet av fysioterapeut, mens leger og kiropraktorer behandlet henholdsvis 30 og 25 prosent. Hele 86 prosent av dem som ble behandlet hos fysioterapeut opplyser at de ble bedre eller at plagen forsvant helt. 

– Det er veldig gledelig at så mange opplever bedring. Like gledelig er det at svært mange oppgir at de er fornøyde med fysioterapeutens behandling, rådgivning og serviceinnstilling. Det er også veldig bra når mange oppgir at de har fått mer kunnskap om forebyggende arbeid, sier Lexow, som mener det er på dette området støtet må settes inn.

– Helsefremmende og forebyggende arbeid er veien å gå. Økt fysisk aktivitet og riktig bruk av kroppen ville avverget mange sykmeldinger. Derfor må fysioterapeutene med sin spesialkompetanse på kropp og bevegelse trekkes inn på et tidlig tidspunkt, og helst før plagene får fotfeste, sier hun.

Kontaktpersoner:
• Norsk Fysioterapeutforbund, forbundsleder Anne Lexow, mobil 90843950
• Norsk Fysioterapeutforbund, informasjonsleder Harald Nyquist, mobil 93424999

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser