Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Grønn resept er fysioterapeutens område

Debattinnlegg: Aftenposten skriver 8. november at bare to promille av legekonsultasjonene brukes til Grønn resept.


Av forbundsleder Anne Lexow, Norsk Fysioterapeutforbund
Fedon Lindberg kommenterer dagen etter at livsstilsinstruktører er løsningen. Den beste er heller å sette fysioterapeuter, som er eksperter på fysisk aktivitet, i sentrum av satsninger av typen Grønn resept.
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er positive til tankegangen som ligger bak en såkalt grønn resept. Ordningen ble innført juni 2003 for å stimulere leger til å ta i bruk livsstilstiltak som for eksempel fysisk aktivitet i behandling av pasienter med høy risiko for hjerte og karsykdommer. Men vi kan forstå at både leger og pasienter er forvirrete og skeptiske til grønn resept i praksis. Selv om grønn resept har til hensikt å formalisere legens råd om økt fysisk aktivitet, gir artikkelen i Aftenposten grunn til å spørre om direkte involvering av fysioterapeuter kan være mer effektivt for å få pasienten i bevegelse. Fysioterapeutene har særskilt kompetanse på nettopp fysisk aktivitet og bevegelse relatert til helse. Men det er ingen spor av fysioterapeuter i ordningen Grønn resept.

Nå påpeker Aftenposten hva fysioterapeutene i utgangspunktet fryktet. Legene ser ikke poenget med denne nye resepten. Dermed har politikerne ikke kommet særlig mye lengre med tanke på å løse den enorme utfordringen som ligger i å få inaktive personer til å leve et mer fysisk aktivt liv. Fedon Lindberg vil ha livsstilsinstruktører samtidig som myndighetenes bevilgninger til forebyggende helsearbeid er under stadig sterkere press. Hva nå?
Først må livsstilstaksten eller grønn resept få en rimelig og forsvarlig evaluering. Hvis resultatene blir slik Aftenposten skriver, må politikerne avklare om de skal avvikle Grønn resept eller om ordningen skal videreføres i justert form. Fra fysioterapeutenes ståsted betyr det mindre hva politikerne bestemmer seg for så lenge de som har best kompetanse får slippe til i arbeidet med å aktivisere de rette målgruppene. Alle vet at fysioterapeutene gløder for fysisk aktivitet. Derfor er det et godt alternativ å gjøre grønn resept om til veiledet trening fra fysioterapeut.

Fysioterapeutene har innfallsvinklene. Vi gjør pasientene aktive og lærer dem hvordan de kan forbli aktive. Legene kan gjøre de forsvarlige medisinske vurderingene. Men den grønne delen – eller vurderingene om hvilken type fysisk aktivitet som er best – er et ansvar fysioterapeuten best forvalter. Dette ble da også formalisert gjennom en forskriftsendring i juni i år hvor Helsedepartementet bestemte at fysioterapeutene skal bestemme tiltak etter at legen har henvist.

Leger og fysioterapeuter er imidlertid som regel enige om behandlingen av pasientene. Men hvis grønn resept ikke slår an hos legene bør helsepolitikerne passe på. De som har størst kompetanse innen fysisk aktivitet må få slippe til i arbeidet med å aktivisere befolkningen. Behandlingskøene ville vært mye lengre enn i dag hvis fysioterapeuter ikke hadde sluppet til. Skal køene bli enda kortere er resepten ikke bare grønn, den må også inkludere at flere fysioterapeuter slipper til i folkehelsearbeidet.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser