Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Gode tiltak mot sykefraværet

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) støtter flere av forslagene til tiltak mot sykefravær som i dag ble lagt frem av den faglige ekspertgruppen. – Her er mange gode tiltak, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF. Vi er spesielt glade for at tiltakene tar utgangspunkt i arbeidstakeren og stimulerer til mest mulig aktivitet, og at det ikke fremmes forslag om å innføre normerte sykmeldinger, men i stedet gis veiledning og annen støtte til sykmeldende behandlere.


NFF reagerer likevel på påstanden under fremleggelsen om at det ikke finnes behandlingskøer. – Det er ikke riktig når det gjelder fysioterapeutene, der mange kommuner har for liten behandlingskapasitet, noe som særlig rammer mennesker med kroniske lidelser og andre grupper som er utsatt for å bli langtidssykmeldte, fortsetter NFFs forbundsleder.

NFF vil særlig fremheve som positive ekspertgruppens forslag om støtte til og oppfølging av helsepersonell med rett til å sykmelde, og forslaget om å bedre kunnskapsgrunnlaget for tiltak. – Sykefraværsdebatten har vist oss at det er behov for mer kunnskap om hvordan ulike typer forebygging, tilrettelegging på arbeidsplassen og behandling innvirker på fraværet samlet sett, og på den enkeltes evne til å se muligheter og mobilisere egen arbeidsevne, avslutter forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

Kontaktperson:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser