Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Gi smertepasientene effektiv fysioterapi

Pressemelding: Aftenposten skriver i dag at smertepasienter har få alternativer til medisiner og at disse medisinene samtidig kan være livsfarlige.


– Alt for få pasienter vet at fysioterapi er effektiv smertedempende behandling, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hun begrunner dette både med oppsummering av internasjonal forskning og flere nye norske studier som dokumenterer at fysioterapi hjelper mot smerte. Blant bevisene er professor Inger Holms studie på slitasjegikt fra i fjor som viste at pasientene fikk redusert smerte og bedre funksjonsnivå med fysioterapi. Fysioterapeut Jan Bjordal viste i sin doktoravhandling i 2003 at laserterapi har en smertereduserende effekt som tilsvarer medikamenter.

– Når vi i dag hører at smertepasientenes medikamenter kan gi alvorlige bivirkninger er dette nok et argument for at pasientene bør få fysioterapi. Det er meningsløst å risikere unødvendige bivirkninger, sier Eilin Ekeland.

Forskningen på smerteområdet er ennå i startgropen. En teori på hvordan fysioterapi lindrer smerte er at fysisk aktivitet mobiliserer kroppens egne smertestillende kjemikalier. Et av disse stoffene er endorfiner.

– Tiden er inne for å se med nye øyne på smertebehandling. Medisiner bør ikke ha monopol som behandlingsmetode. Fysioterapi er uten bivirkninger, har mange positive bieffekter og gir pasienten hovedrollen i behandling. På sikt blir mange pasienter selvhjulpne, sier Eilin Ekeland.

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser