Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysisk aktivitet foran enerom

Pressemelding: Et bedre tilbud med veiledet fysisk aktivitet vil bety mer for å heve kvaliteten i eldreomsorgen enn flere sengeplasser og enerom. Det mener åtte av ti norske fysioterapeuter.


 

2879 fysioterapeuter har svart i Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) spørreundersøkelse om eldre og fysisk aktivitet. I undersøkelsen kommer det også frem at mer enn 90 prosent av fysioterapeutene mener at eldre på sykehjem ikke har et godt nok tilbud om fysisk aktivitet.

 

– Fysioterapi og fysisk aktivitet er svært viktig for eldres helse og selvhjulpenhet. Det er derfor beklagelig at de eldre ikke har et bedre tilbud om fysisk aktivitet og fysioterapi, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

 

Fysioterapeutene mener at legene har en nøkkelrolle for å sikre at pasientene får et bedre aktivitetstilbud. 78 prosent av fysioterapeutene mente at legene er for lite bevisste på betydningen av fysisk aktivitet.

 

– Som behandlingsmetode er fysioterapi effektivt for å bedre beintetthet, noe som igjen reduserer risikoen for brudd. Fysioterapi reduserer også smerte hos de med osteoporose og gir bedre mental funksjon og atferd hos demente, sier Ekeland.

 

Forskningen på fysisk aktivitet og eldre viser at fysioterapi i form av trening og øvelser både forebygger lidelser og kan brukes som behandling for de som allerede har pådratt seg lidelser.

 

– Har du fått fysioterapi, har du også økt mulighet for å komme deg hjem til ditt eget hjem og greie deg selv etter slag. Du reduserer sjansen for forverring av følgende av et slag og reduserer smerte, sier Ekeland

 

Ni av ti fysioterapeuter mener for øvrig at regjeringen satser for lite på fysisk aktivitet i eldreomsorgen.

 

 Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser