Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysisk aktivitet effektivt mot smerte

Pressemelding: Fysisk aktivitet under profesjonell veiledning gir bedre smertelindrende effekt ved langvarige smertetilstander enn der pasienten ikke aktiveres fysisk, viser en ny oppsummering av forskning fra hele verden.


– Fysisk aktivitet kan både lindre smerter, gi andre fysiske helsegevinster, psykologiske gevinster og er uten bivirkninger, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.

Den nye rapporten er utarbeidet av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i Sverige. Rapporten har gått gjennom en mengde studier som har evaluert ulike behandlingstiltak mot langvarig smerte. Rapporten viser at behandlingsprogram som kombinerer aktivitet med andre tiltak gir bedre smertelindring og kortere sykefravær enn enkeltvise og mindre omfattende tiltak.

– Disse resultatene er direkte overførbare til norske forhold. Også i Norge vil pasientene nyte godt av mer aktivitet og tverrfaglige tiltak. Langvarige smerter ødelegger livskvaliteten hos mange pasienter. Derfor bør helsevesenet ta resultatene på alvor, sier Eilin Ekeland.
Eksempler på lidelser hvor veiledet fysisk aktivitet er effektivt mot smerter er smerter i muskel- og skjelettsystemet. De som får psykologisk behandling og samtidig tiltak for å forbedre den fysiske funksjonsevnen, har færre sykedager enn pasienter som behandles med enkelttiltak.

– Vi vet at smerter i muskel- og skjelettsystemet er typisk for arbeidstakere som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Det vil derfor være god samfunnsøkonomi å satse på aktiv behandling av denne pasientgruppen, sier Eilin Ekeland.
Ekeland sier at nøkkelen til økt funksjonsevne og smertelindring ligger i veiledet egenaktivisering.

– Dette er en stor pedagogisk oppgave for norsk helsepersonell, som ofte tyr til medisinering. Men selv om fysisk aktivitet kan kreve mer av både pasient og personell på kort sikt, er bevisene klare på at kontinuerlig veiledet fysisk trening er effektivt mot langvarig smerte, sier Eilin Ekeland. 

Kilde: SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – www.sbu.se 

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser