Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapistudenter står uten turnusplass

Pressemelding: Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har 19 studenter i årets avgangskull på fysioterapiutdanningen fått vite at de ikke har turnusplass fra høsten av. Dermed rammes en stor gruppe studenter av at den tidligere garantien om å få starte turnus høsten etter fullført studium er fjernet. Uten turnustjeneste kan de ikke bli autorisert som fysioterapeut, heller ikke arbeide midlertidig som fysioterapeuter, og de mister både inntekt og verdifull praksistid mens kunnskapene er ferske. – Dette er ressurser Helse-Norge trenger, og det er forkastelig å ikke ta dem i bruk snarest mulig, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).


Mandag 15. april kl. 1530 møter Helsedirektoratet de 19 studentene og NFF for å diskutere situasjonen som har oppstått. Møtet er åpent for pressen, og holdes i Stensberggata 27 (Holbergs Terrasse, konferanseavdelingen).*

Turnusforskriften for fysioterapeuter ble endret i mars 2012. Endringen består i at myndighetene ikke lenger garanterer turnusplasser fra samme år til alle som fullfører sitt bachelorstudium i fysioterapi. Helse- og omsorgsdepartementet grunngir dette med at det ikke alltid vil være mulig å skaffe nok turnusplasser.

De tredjeårsstudentene som – etter loddtrekning – ikke har fått tildelt turnusplass fra høsten av, blir overført til en venteliste, der de kan bli stående i inntil ett år. I denne perioden får de ikke arbeide midlertidig som fysioterapeuter, de får ingen praksis som er tellende for å bli autorisert som fysioterapeut, og de mister inntekt tilsvarende 90 prosent av begynnerlønna til en fysioterapeut.

– Studentene er frustrerte og i villrede. Endringen i turnusforskriften kom midt i utdanningsløpet til de 19 som havnet på venteliste i år. Den skaper dessuten utrygghet for alle nye fysioterapistudenter, som ikke vet om de må bruke fire eller fem år på å bli autorisert som fysioterapeut, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

– Vi beklager på det sterkeste at myndighetene ikke har skaffet til veie tilstrekkelig antall turnusplasser til høstens turnusoppstart, sier Ekeland. Alle som har fullført fysioterapistudiet, er ressurser Helse-Norge virkelig trenger nå. Det er forkastelig å ikke ta dem i bruk og videreutvikle deres kompetanse snarest mulig. Myndighetene både kan og må finne løsninger som sikrer at det er nok turnusplasser hvert år, og som hjelper årets studenter på venteliste ut av det uføret de uforvarende har havnet i, avslutter NFFs forbundsleder.

Kontaktperson:

* Presseorganer som ønsker å være til stede på møtet, bes sende melding om dette til NFFs informasjonsleder Vidar Rekve, vr@fysio.no eller tlf. 957 08 990.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser