Smerter – ny kunnskap og bedre behandling: Fysioterapikongressen 2015

Pressemelding: Moderne smertevitenskap og fysioterapeuters bidrag til økt kunnskap om smerte og bedre smertebehandling er sentrale tema på Fysioterapikongressen 2015.


Kongressen arrangeres av Norsk Fysioterapeutforbund på Norges Varemesse/Thon Hotel Arena i Lillestrøm 4.–6. mars. Over 1000 fysioterapeuter deltar på denne store nasjonale fysioterapikongressen, som åpnes av helseminister Bent Høie.

Fysioterapikongressen 2015 har tiltrukket seg profilerte norske og utenlandske forskere og klinikere fra ulike fagmiljøer. Presentasjonene spenner fra helse- og samfunnsrelaterte spørsmål av stor allmenn interesse til mer spesialiserte problemstillinger på fysioterapifaglige kjerneområder. Åpningsforedraget er ved Emma Stokes, visepresident og nominert til president i den internasjonale fysioterapeutorganisasjonen (WCPT).

Smerter og smertebehandling
«Kan smerte tenkes bort?» spør lege og professor Ingvard Wilhelmsen i sitt foredrag 6. mars. Kjartan Vibe Fersum, kliniker og forsker, tar 5. mars  for seg individuell funksjonsrettet behandling for langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Samme dag vil manuellterapeutene Sigurd Mikkelsen og Vegard Ølstørn rette søkelyset mot forbindelsen mellom forskning og utøvelse av fysioterapi: «Fra moderne smertevitenskap til klinisk handling». Både 4. og 5. mars står dessuten somatokognitiv behandling ved kroniske underlivssmerter på programmet. Et annet foredrag av interesse i denne sammenheng er «Hjernens plastisitet og læring», som professor Per Brodal holder 4. mars.

Et samfunnsperspektiv på muskler og skjelett
Skader, sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet koster det norske samfunnet mellom 69 og 73 milliarder kroner hvert år. Kåre Birger Hagen, fysioterapeut og forskningsleder/professor II, utvider det nasjonale perspektivet på slike helseproblemer når han 5. mars holder presentasjonen «Muskel- og skjelettskader, -sykdommer og -plager i et samfunnsperspektiv: internasjonale sammenligninger og tidstrender».

Nytt og nyttig
Løpeteknikk og skadeforebygging, evaluering av fysisk form, sykefravær og arbeidsliv er blant de andre temaene som har fått plass på kongressen. Se hele programmet i vedlegg eller på www.fysioterapikongressen.no.

Pressekontakt:
Vidar Rekve
kommunikasjonsleder, Norsk Fysioterapeutforbund
957 08 990