Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Fysioterapi står støtt mot alternativene


Pressemelding: Ni av ti har stor tillit til fysioterapeuter. – Vi står støtt i flommen av tilbud om alternativ behandling, sier forbundsleder Eilin Ekeland.


I oktober spurte MMI 1005 nordmenn om hvor stor tillit de har til fysioterapeuter som yrkesgruppe. Ni av ti av dem som hadde en mening, hadde stor eller meget stor tillit til fysioterapeuter. Fem prosent svarte vet ikke.

– Norge har mer enn 10 000 fysioterapeuter. Vi er glade for at vår yrkesgruppe nyter så stor tillit i befolkningen, sier Eilin Ekeland.

En rekke nye mer eller mindre diffuse behandlingsformer kjemper om å overta pasientene som i dag går til fysioterapibehandling. MMI-undersøkelsen viser imidlertid at fysioterapifaget fortsatt står meget sterkt i befolkningen.

Kvaliteten seirer

– Vi lover ikke at pasientene blir friske over natten og er overbevist om at folk flest forstår at nettopp dette er et kvalitetstegn ved våre behandlingsformer, sier Eilin Ekeland.

Fysioterapi er en del av det offentlige behandlingstilbudet. Ekeland mener folks tillit til fysioterapeutene viser at de setter pris på kvalitetssikringen av de tjenestene som inngår i det offentlige helsevesenet.

Forbundsleder Eilin Ekeland mener den høye tilliten til fysioterapeuter er et resultat av folks gode erfaringer med fysioterapibehandling.

– Fysioterapeuter møter pasientene med omsorg og kunnskap. Fysioterapifaget har mer enn hundre år lange tradisjoner og baseres i økende grad på forskningsresultater, sier Ekeland.

Norsk Fysioterapeutforbunds avvikler sitt landsmøte 22.– 24. november i Lillestrøm.

Kontaktpersoner:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser