Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapi glemt i psykisk helse-arbeidet

Pressemelding: Regjeringens strategiplan for arbeid og psykisk helse sier ingenting om fysioterapi, selv om det er et avgjørende tilbud for mange pasienter.


– For enkelte pasienter er fysioterapi avgjørende for inkludering og tilbakeføring arbeid. Til tross for dette opplever vi at antall årsverk for fysioterapeuter i fastlønnsstillinger gikk ned med hele 91 årsverk fra 2002 til 2005, sier nestleder Elin Engeseth i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Hun viser også til rapporten ”Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren”, hvor Sosial- og helsedirektoratet påpeker at det er underlig at opptrappingsplanen for psykisk helsevern ikke har ført til flere fysioterapistillinger i kommunene (SHdir 2007).

– Psykiske problemer gir ofte kroppslige utslag i form av muskel- og skjellettplager. Fysioterapeutiske kroppsundersøkelser kan bekrefte og utfylle den psykiatriske vurderingen, sier Elin Engeseth.

Hun sier at fysioterapeuter i alt for liten grad inkluderes i utarbeidelsen og oppfølgingen av individuell plan for pasienter med psykiske lidelser. Fysioterapeutene kalles sjelden inn til dialogmøter til tross for at de ofte har en tett og langvarig oppfølging av pasienten.

Etter Engeseths mening burde fysioterapeuter også i langt større grad trekkes inn i vurderingen av arbeidsevne.

Kontaktpersoner:

  • Nestleder Elin Engeseth, mob 90 52 90 33
  • Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567
Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser