Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Fysioterapi er effektiv slanking

Pressemelding: Mange av slankekurene som lanseres i media har kortvarig eller ingen effekt. Fysisk aktivitet og trening derimot har en langsiktig og helsefremmende virkning.


Dette sier fysioterapeut Kari Straume Haugland i Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) faggruppe for kvinnehelse. Nylig var 80 norske fysioterapeuter samlet i Oslo for å konkludere hvilken rolle fysioterapeutene har i arbeidet mot den økende overvekten.

– Mange studier viser at gjennomsnittsvekten i befolkningen stiger og antall overvektige øker. En av grunnene er at folk flest beveger seg mindre enn før. Vi kjører bil sitter ved PC og tilbringer masse tid foran TV'en. Dette vil fysioterapeutene gjøre noe med, sier Straume Haugland.

Hun sier at utfordringen blant annet er å hjelpe de overvektige til å finne en balanse mellom plikten og lysten til å bevege seg. Samtidig må aktiviteten tilpasses livsfasene. Fysioterapeutene kan tilby individuell eller gruppetrening for overvektige.

– Fysioterapeuten hjelper spesielt kvinnene med tilpasset trening før, under og etter svangerskapet. Det samme er tilfelle for overgangsalderen, sier Straume Haugland.

Ti minutter tre ganger daglig eller 30 minutter per dag gir en betydelig helsegevinst for personer som er fysisk inaktive. Dette er i tråd med Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger i Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, som sier at selv korte økter med fysisk aktivitet har god helsefremmende effekt.

Kontaktperson:
• NFFs faggruppe for kvinnehelse, Kari Straume Haugland, mobil 934 544 67, e-post kshau@broadpark.no, tlf. 55 32 55 70
• Informasjonsleder NFF Harald Nyquist, e-post hn@fysio.no, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser