Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapi best mot sykefravær

Pressemelding: Legene havner på tredje plass når nordmenn skal rangere hvilken yrkesgruppe som er best egnet til å redusere sykefravær. Fysioterapeutene kommer klart best ut, viser en fersk undersøkelse.


Mens bare 21 prosent mener fastlege eller spesialist er yrkesgruppen som mest effektivt kan motvirke sykefravær, mener hele 44 prosent at fysioterapeutene kan dette best. En tredjedel holder en knapp på kiropraktorene. Det viser Den store muskel- og skjelettundersøkelsen 2004, som er utført av MMI for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

– Dette er et viktig signal fra befolkningen. Jeg tror folk flest har innsett betydningen av forebyggende arbeid i stedet for behandling. Mer enn fire av ti sykmeldte er ute av arbeidslivet på grunn av muskel- eller skjelettplager, og fysioterapeuter over det ganske land kan og bør få en mer sentral rolle når det gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid, sier Anne Lexow, leder i NFF.

Enkle grep
NFF mener forebygging av vanlige muskel- og skjelettlidelser i stor grad handler om økt fysisk aktivitet, samt tilrettelegging av arbeidsplassen.

– Mer bevegelse og riktig bruk av kroppen gir et lavere sykefravær, og med relativt enkle grep kan man redusere forekomsten av mange vanlige plager. Ofte handler det rett og slett om å endre folks holdninger og inngrodde vaner.

Hun viser blant annet til et prosjekt i Skien, der sykefraværet falt med over 22 prosent etter at fysioterapeuter dro i gang mosjon i arbeidstiden.

– Det er stor forskjell på å trene på egen hånd og på å få veiledning av eksperter, sier Anne Lexow.

Resultat fra undersøkelsen:

Hvilken yrkesgruppe er spesielt effektiv i arbeidet med å redusere sykefravær?

Fysioterapeut: 44 prosent
Kiropraktor: 33 prosent
Fastlege eller spesialist: 21 prosent
Ergoterapeut: 13 prosent
Akupunktør: 12 prosent
Naprapat: 6 prosent
Homøopat: 5 prosent
Aromaterapeut: 5 prosent
Osteopat: 3 prosent
Healer: 2 prosent
Ingen av disse: 10 prosent
Vet ikke: 16 prosent

Kilde: Den store muskel- og skjelettundersøkelsen 2004

Kontaktpersoner:

  • Norsk Fysioterapeutforbund, forbundsleder Anne Lexow, mobil 90843950
  • Norsk Fysioterapeutforbund, informasjonssleder Harald Nyquist, mobil 93424999
Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser