Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapeuter kan bidra til å kartlegge flyktningers helsesituasjon

Legeforeningen har bedt myndighetene sørge for at kommunene står bedre rustet til å ta imot ukrainske flyktninger. Fysioterapeuter kan hjelpe legene med lovpålagt og nødvendig kartlegging.


Les denne og andre pressemeldinger fra forbundet her:

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser