Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapeutene stiller opp for flyktningene

Norske fysioterapeuter er klare til å bidra med å hjelpe flyktninger som kommer til Norge.


Les denne og andre pressemeldinger fra forbundet her:

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser