Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapeutene har fått ny leder

Pressemelding: Eilin Ekeland (45) ble i helgen valgt til ny forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) etter at Anne Lexow valgte å trekke seg etter ni år i vervet. Les også: Sjef for landets fysioterapeuter.


Etablering av et system for faglig ajourføring er et av forbundets satsningsområder i årene som kommer. En MMI-undersøkelse fra mars i år viste at fysioterapeutene har en svært god profil blant publikum, men den nye forbundslederen mener at dette ikke må bli en hvilepute. 

– Vi skal arbeide videre med våre interne systemer for faglig ajourføring gjennom videre- og etterutdanning. Slik kan vi sørge for at pasientene og brukerne får de beste tiltakene uansett hvilket NFF-medlem man møter. Landsmøtet vedtok også å arbeide for at fysioterapeututdanning blir femårig. Med lengre utdanning kan faget blir mer akademisk og gjøre fysioterapeutenes grunnlag for god praksis enda sterkere, sier Eilin Ekeland.

Norsk Fysioterapeutforbund har som en av sine viktigste oppgaver å legge til rette for en bedre folkehelse.

– Ikke alle i samfunnet opplever at de får den nødvendige hjelp. Fysioterapeutene ønsker seg en større satsning for å redusere inaktivitet og overvektsproblemer. Vi må også i enda større grad få slippe til og forebygge sykefravær. Fysioterapi er god samfunnsøkonomi, sier Eilin Ekeland.

Hun begrunner dette med fagets faglige forankring i dokumenterte resultater.

Eilin Ekeland er nå rådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og tiltrer som leder av NFF fra nyttår. Ekeland har i en årrekke arbeidet som kommunefysioterapeut med fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak overfor barn og unge.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser