Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapeutene bestemmer behandlingen

Pressemelding: Helsedepartementet har bestemt at fysioterapeutene skal bestemme behandlingen av pasienten etter at legen har henvist. – En historisk tillitserklæring fra myndighetene, sier nestleder Elin Engeseth i Norsk Fysioterapeutforbund.


Bestemmelsen gjøres i form av en forskriftsendring og er et resultat av årets forhandlinger om takster og driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeuter. Endringen vil gjelde fra 1. juli 2004.

– I praksis vil dette bety lite for pasientene siden leger og fysioterapeuter som regel er enige om behandlingen av pasientene. Prinsippet som nå er på plass gir likevel en nødvendig anerkjennelse til den faglige kompetanse som fysioterapeutene har, sier Elin Engeseth.

Hun mener at helsemyndighetenes anerkjennelse blir stadig viktigere så lenge kommunene i økende grad forsøker å redusere ansettelser av fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. Dette gjelder både faste ansettelser og kommunenes driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter.

Forskriftsendringen betyr at regelen om at leger kan henvise til spesifikke fysioterapitiltak nå blir fjernet. Nå er det fysioterapeutene som ut fra sitt faglige skjønn bestemmer behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger.

– Dette betyr større fleksibilitet underveis i behandlingsprosessen og mindre unødvendig kontakt mellom terapeut og lege om formaliteter, sier Elin Engeseth.

Endringen gjelder ikke spesialkompetanseområdene manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi, som fremdeles må henvises særskilt.

Kontaktperson:
• Norsk Fysioterapeutforbund, nestleder Elin Engeseth, mobil 90529033

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser