Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapeut-dommen viktig for folkehelsen

Debattinnlegg:Budstikka konstaterer 25. november i en leder at dommen i rettsaken som ble reist av 93 fysioterapeuter er uforståelig.


Av nestleder Elin Engeseth, Norsk Fysioterapeutforbund

Med utgangspunkt i Norges lover er dommen lett å forstå. Fysioterapeutene bør få arbeidsro overfor brukerne fremfor å sitte i rettssalen og kjempe for lovregulerte rettigheter.
Selv om Budstikka ikke forstår hvordan fysioterapeutene kunne vinne frem, er dette godt begrunnet i kommunehelsetjenesteloven. Denne loven er vedtatt av Stortinget – og faktisk ikke av Bærum kommune. Her reguleres fysioterapeutenes inntektsforhold. Driftsavtalen med kommunen er en vesentlig del av inntektsforholdet.

Hittil har NFF vunnet fire rettssaker mot forskjellige kommuner som har forsøkt å skjære ned driftsavtalene. Årsaken er at fysioterapitilbudet i kommunene er regulert i lov. Derfor blir det feil av Budstikka å veie fysioterapi mot lovpålagte oppgaver, for fysioterapi er lovpålagt.

Fysioterapibehandling er veletablert, etterspurt og effektiv. Folk står i kø for å komme til fysioterapeut fordi behandlingen gjør dem bedre. Dette tror vi Budstikka forstår. Budstikka vet også at oppgavevolumet i kommunehelsetjenesten er økende. Er det da riktig av Bærum kommune å skjære ned fysioterapeutenes inntekter når disse er regulert i Norges lover?

Det er ikke noe som har sviktet i den aktuelle dommen. Tvert i mot betyr dommen at Bærum kommunene skal fortsette å gi innbyggerne det tilbudet de har krav på. Vi må bare akseptere at Budstikka på lederplass ønsker at dette var annerledes. Det helsebringende og forbyggende arbeidet i kommunen har imidlertid vunnet en viktig seier som vi faktisk tror at kommunens innbyggere er veldig glade for.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser