Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Frykter fysioterapeutkonkurser

Pressemelding: Forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) frykter fysioterapeutkonkurser som en følge av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. – Vi er virkelig bekymret for at et allerede underdimensjonert fysioterapitilbud vil bli enda dårligere, sier hun. Les også oppslaget i Dagens Medisin.


Bakgrunnen for NFFs bekymring er at regjeringen foreslår å forandre fysioterapeutenes inntektssystem ved å redusere kronebeløpet på behandlingstakstene og samtidig oppfordre kommunene til å dekke fysioterapeutenes inntektstap.

– Dette ville vært udramatisk hvis to forutsetninger var oppfylt; nemlig at alle fysioterapeuter har et 100 prosent driftstilskudd og at kommunenes finanser er like solide som statens. I en årrekke har kommunene, i strid med NFFs ønske, splittet opp driftstilskuddene for å få mer fysioterapi for pengene, sier Ekeland.

Kommunene har inngått avtaler på for eksempel 40 prosent av det sentralt avtalte tilskuddet. Fysioterapeutene som inngår slike små avtaler, blir ifølge Ekeland inntektsmessig svært avhengige av de sentralt avtalte behandlingstakstene.

I et av NFF regnestykker går det frem at en fysioterapeut med 20 prosent avtale, men 100 prosent arbeidstid for kommunen, sitter tilbake med omkring 320 000 kroner i skattbar inntekt når driftsutgifter er trukket fra. Går regjeringens forslag gjennom, vil den samme fysioterapeuten sitte tilbake med omkring 240 000 kroner i skattbar inntekt. Kanskje så mange som halvparten av fysioterapeutene i Norge praktiserer med en brøkdel av et driftstilskudd.

– Fysioterapeuter med små driftsavtaler lever allerede på en marginal næringsinntekt og vil dermed risikere å måtte avvikle sin tjeneste, sier Eilin Ekeland.

Hun mener at kommunenes oppsplitting av avtaler kan forstås i lys av de mange oppgavene kommunene er pålagt å løse. Nå kan imidlertid de mange små driftsavtalene få alvorlige konsekvenser for tilbudet til publikum.

– Alle vet at den kommunale pengesekken lekker mye mer enn den statlige. Det typiske er at kommunene sliter for å oppfylle sine forpliktelser. Når staten svekker sitt grep om en tjeneste, er det ingen tvil om at den aktuelle tjenesten blir utsatt, sier Eilin Ekeland.

Hun sier at NFF har stor forståelse for at staten ikke er tilfreds med at kommunene ”lurer” staten til å betale 75 prosent av fysioterapeutenes inntekter når intensjonen er å betale 60 prosent.

– Men flere enn finansministeren må få et ord med i laget. Fysioterapi er en avgjørende del av kommunehelsetjenesten. Rådgiver Arne Norum i KS uttalte senest 22. oktober i år at det er ingen tvil om at det ikke er nok fysioterapeuter i kommunene, sier Ekeland

Hun mener at å gi kommunene et større finansieringsansvar for fysioterapi uten å sikre at kommunene følger denne oppfordringen er å varsle en ulykke. Før dette kan skje må kommunene ifølge Ekeland inngå fullverdige driftsavtaler med dem som arbeider hundre prosent.

– NFF fraråder på det sterkeste at Stortinget vedtar Regjeringens budsjettforslag for fysioterapi slik det forligger. En tjeneste som skriker etter mer ressurser, med lange ventelister og stor etterspørsel, må bygges opp og ikke ned, sier Eilin Ekeland

Kontaktperson:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, eilin.ekeland@fysio.no mob. 415 59 030, (tlf. 22 93 30 63). 
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob. 934 24 999, tlf. 22 93 35 67.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser