Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Foreldre bør gå kurs

Aftenposten skriver i dag at Norge ikke har etablert noe behandlingstilbud for å møte fedmeepidemien. NFF mener at foreldre bør tilbys kurs i forebygging av fedme.


– Et av tilbudene bør være å tilby foreldre livsstilskurs for å forebygge at deres barn blir overvektige, sier leder Anne Lexow i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) 

Kurs i bevegelse er allerede en sentral del av NFFs kampanje Beveg deg. I løpet av det siste året har 250 fysioterapeuter fått spesialkursing i hvordan fysisk aktivitet gir ønsket behandlingseffekt for alle aldre gjennom tilpassete tilbud. Aktiviteten kan gjøres i gymsal og klatrevegg, i basseng eller utendørs.

– Nå er disse spesialkursete fysioterapeutene klare for å formidle sin kunnskap videre og å hjelpe overvektige til et bedre liv. Myndighetene får servert kompetansen på et fat og alt vi behøver er å sette tilbudet inn i en ramme som er tilpasset foreldre og barn, sier Anne Lexow.

Hun viser til solid forskning som dokumenterer sammenhengen mellom fettreduksjon og trening. Tretten internasjonale studier med til sammen 877 barn viste at en kombinasjon av diett og fysisk aktivitet er best i forhold til behandling av barn og unge med overvekt.

– Forskningen på overvekt må fortsette. Samtidig er foreldrenes rolle avgjørende for å hjelpe barna til et liv hvor overvekt ikke ødelegger hverdagen, sier Anne Lexow.

 Kontaktpersoner:

  •  Norsk Fysioterapeutforbund, leder Anne Lexow, mobil 90843950
  •  Norsk Fysioterapeutforbund, informasjonssleder Harald Nyquist, mobil 93424999
Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser