Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

For få fysioterapeuter på sikt

Pressemelding: Nye tall fra SSB viser at flere enn i dag må utdanne seg som fysioterapeut for å møte fremtidens helseutfordringer. – Politikerne må få med seg denne prognosen og ikke utsette å styrke fysioterapeutens rolle spesielt i eldresatsningen, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.


De nye tallene kommer frem i "Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2025" fra SSB. Her skriver byrået at "Siden veksten i etterspørselen blir noe høyere enn veksten i tilbudet, kan en vente en moderat underdekning av fysioterapeuter i årene framover (...)". Videre skriver byrået "Som en følge av økt antall eldre i befolkningen vil imidlertid behovet for fysioterapeuter (...) vokse sterkere fra rundt 2015. Uten en økning i utdanningskapasiteten kan det derfor gå mot underdekning fram mot 2025."

– Selv om det hefter usikkerhet ved slike prognoser, er det liten grunn til å tvile på byråets spådommer. Rapporten dokumenterer behovet for at sentrale og lokale politikere nå stopper uroen omkring fysioterapeutens driftsavtaler og stillinger i kommunehelsetjenesten. Norge vil trenge fysioterapeutene mer og mer, sier Eilin Ekeland.

 Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser