Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– For få fysioterapeuter

– Regn selv, sier forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Anne Lexow. Hun viser til at seks av ti nordmenn over 15 år har hatt muskel- og skjelettplager i løpet av de siste to årene. Kommunehelsetjenesten tilbyr i gjennomsnitt én fysioterapeut per 1100 innbyggere. Les også: Vil tilbake i jobb.


Pressemelding: – Det er vanskelig å se hvordan personer som sliter med muskel- og skjelettplager skal få hjelp når avstanden mellom antall behandlere og brukere er så stor, sier Anne Lexow. 

I Aftenposten mandag klager en gruppe sykmeldte på lang ventetid på behandling, mangel på kompetanse og dårlig samarbeid mellom etatene. Resultatet er at veien tilbake til arbeidslivet blir unødvendig lang og smertefull.

– Den høye forekomsten av muskel- og skjelettplager speiler et samfunn med mye stillesitting. Forebyggende og holdningsskapende arbeid er nøkkelen til å få bukt med problemet, og der kan vi bidra. Velferdssamfunnet trenger i stadig større grad fysioterapeutenes spesialkompetanse, sier Lexow.

Antall fysioterapeuter i privat praksis holder seg relativt stabilt i Norge men trues av at flere kommuner har begynt å si opp driftsavtaler for å spare penger.

– Et stabilt antall fysioterapeuter er ikke nok når stadig flere blir langtidssykmeldte. Nyutdannete fysioterapeuter møter paradoksalt nok et stramt arbeidsmarked. Det er avgjørende at regjeringen snart gjør om ord til handling og lar fysioterapeutene virkelig få en mulighet til å vise hva de kan gjøre mot det høye sykefraværet, sier Anne Lexow.

Seks av ti nordmenn over 15 år har hatt muskel- og skjelettplager i løpet av de siste to årene. Det utgjør mer enn to millioner personer, og kvinner er mest utsatt. Det viser Den store muskel- og skjelettundersøkelsen 2004, som er utført av MMI for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Kontaktpersoner:
• Norsk Fysioterapeutforbund, forbundsleder Anne Lexow, mobil 90843950
• Norsk Fysioterapeutforbund, informasjonssjef Harald Nyquist, mobil 93424999

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser