Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Folkekrav om fysioterapi i skolen


Pressemelding: Skolene bør ha et minimumstilbud på fysioterapi. Det er solid flertall for dette i befolkningen.


Mange barn er lite fysisk aktive. Det gir en stor helseutfordring, ikke minst i forhold til barnas fremtidige helse. Flere fysioterapeuter i skolene ville gitt friskere og sunnere unger. I en fersk MMI-undersøkelse svarer ni av ti at de ønsker en minimumsnorm av fysioterapi i skolehelsetjenesten.

– Folk skjønner at skolen må legge til rette for og stimulere til fysisk utfoldelse. Forskning viser at skolen er en viktig arena for å etablere en sunn livsstil. Den muligheten må vi ta vare på, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.

I oktober spurte MMI 1005 personer om de var for eller i mot at kommunene bør ha et minimumstilbud på fysioterapi i skolehelsetjenesten, selv om det skulle gå på bekostning av andre kommunale tilbud. 91 prosent av dem som hadde en mening svarer at de er for et minimumstilbud. En tredel svarer vet ikke.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Norsk Fysioterapeutforbund.

– Det har blitt 40 færre årsverk fysioterapi i skolehelsetjenesten i løpet av de siste årene. I 2005 var bare 231 fysioterapiårsverk knyttet til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dette er alt for lite, sier Eilin Ekeland.

Spesielt utsatte barn har behov for tilrettelagt aktivitet.

– De som er i denne gruppen er barn med ulike atferdsproblemer, med astma, overvektige og barn med psykiske lidelser og barn med motoriske problemer. Fysioterapeutene tilpasser aktiviteten og fanger opp barn som vegrer seg for å delta i skolehverdagen, sier Ekeland.

I norske skoler varierer det sterkt hvilket tilbud skolehelsetjenesten har når det gjelder fysioterapi. Norsk Fysioterapeutforbund har lenge ropt varsku om at skolene ikke har tilgang på fysioterapeutenes kunnskap og veiledning.

– Vi mener en minimumsnorm må til for å skjerpe bevisstheten om fysioterapeutens nøkkelrolle i det forebyggende og helsefremmende arbeidet overfor barn. MMI-undersøkelsen viser at vi har befolkningen bak oss i dette kravet, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

Norsk Fysioterapeutforbunds avvikler sitt landsmøte 22.– 24. november i Lillestrøm.

Til orientering: Denne saken er omtalt i Aftenposten Søndags papirutgave 11. november 2007 side 19. Derav avbildet faksimile i denne artikkelen.

Kontaktpersoner:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser