Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fire fysisk aktive år

Debattinnlegg: De er kanskje uenige om mye, men de tre nye regjeringspartiene er enige om at folk flest må bli mer fysisk aktive.


Regjeringspartiene er sikkert også enige om at en person som har sittet i sofaen i femten år må ha veiledning for å komme i gang. Fysioterapeutene er klare til innsats.
Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)
Samfunnet er preget av en foruroligende økning i overvekt, både hos voksne og barn. I mars i år stod 1 560 på venteliste for fedmeoperasjon, samtidig som det er forskningsmessig påvist at fysisk aktivitet kan forebygge og redusere overvekt. Før valget spurte NFF partiene om hvilke virkemidler partiet ønsker å benytte i kampen mot det WHO kaller fedmeepidemien.
Den påtroppende regjeringen er utvetydig enige i at mer fysisk aktivitet er viktig. For bare ti år siden ville en slik enighet vært utenkelig, fordi ernæringsperspektivet dominerte totalt. Nå er det nye og fysisk aktive tider. Landets fysioterapeuter er glade for at kunnskapen om viktigheten av fysisk aktivitet nå har nådd politikerne.
Utfordringen for regjeringen er å sette inn rette folk til å aktivisere befolkningen. Har du ikke trent på lang tid, trenger du oppfølgning for å trene riktig, unngå skade og å holde motivasjonen oppe. Den fysiske aktiviteten må alltid tilpasses den enkeltes psykiske og fysiske form og forutsetninger.
Norske fysioterapeuter står klare til å virkeliggjøre de gode intensjonene regjeringen har innen fysisk aktivitet. Men da må regjeringen bremse nedbyggingen av kommunehelsetjenesten og skape rammer som gjør det mulig for fysioterapeuter å utvide sitt tilbud til befolkningen.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser