Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Får ikke hjelp på jobben

Pressemelding: Bare tre av ti arbeidstakere har hatt en fysioterapeut på besøk for å vurdere arbeidsplassen. Svært få vet at bedrifter kan få støtte til spesialistbesøk.


– Det er urovekkende få som har fått arbeidsplassen sin vurdert av fysioterapeut, tatt i betraktning at muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykmeldinger, sier Elin Engeseth, nestleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Bare 28 prosent av alle ansatte har fått slik vurdering, viser Den store muskel- og skjelettundersøkelsen 2004.

Engeseth opplyser at fysioterapeuter har spesiakompetanse for tilrettelegging av arbeidsplasser. En rekke fysioterapeuter er også spesialister innenfor ergonomi.

– Disse er grundig skolert ut over grunnutdanningen, og kan vurdere både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Lys, luftkvalitet, organisering av arbeidsdagen, sittestilling og trivselsfaktorer er bare noe av det som blir satt under lupen. Med enkle grep kan arbeidsdagen bli bedre for den enkelte, og bedriften kan oppleve at sykefraværet går ned, sier Engeseth.

Hun antar at mange av dem som har fått en vurdering av arbeidsplassen, jobber i en større bedrift som også har bedriftshelsetjeneste.

– Men svært mange nordmenn jobber i små bedrifter uten bedriftshelsetjeneste, sier Engeseth, og opplyser at bedrifter uten et slikt tilbud kan få støtte fra Trygdekontoret for å få en vurdering av arbeidsplassen til den sykmeldte. Inntil fire besøk av spesialist dekkes av det offentlige.

– Det er nok fortsatt mange som ikke kjenner til dette tilbudet. Her må trygdekontorene komme mer på banen overfor bedrifter som sliter med sykefravær. Det lokale trygdekontoret kan også selv rekvirere arbeidsplassvurdering ved fysiotereapeut, sier Engeseth.

Kontaktpersoner:
• Norsk Fysioterapeutforbund, nestleder Elin Engeseth, mobil 90529033 (tilgjengelig mellom kl 12.00 og 14.00)
• Norsk Fysioterapeutforbund, informasjonssleder Harald Nyquist, mobil 93424999

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser