Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Én av tjue unge fysioterapeuter vil bli kommunalt ansatt

 (Pressemelding:) På spørsmål om hvor fysioterapeuter som ble ferdige med turnus sommeren 2007 helst vil arbeide, svarer kun fem prosent ansatt i kommunene. – Ikke rart når begynnerlønnen er 280 000 kroner, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund. Les NRK-oppslaget "Pinlig lav lønn".


Dette går frem av en ny undersøkelse om fysioterapeuter som ble ferdige med turnus sommeren 2007. 116 fysioterapeuter har svart, noe som tilsvarer omkring halvparten av dem som er i målgruppen.

En av tre nyutdannete fysioterapeuter arbeider som kommunalt ansatt, en av tre i privat praksis og den siste tredjedelen er fordelt på sykehus og øvrige tariffområder. 

– Lønnsnivået fremheves av flere respondenter som årsak til at de ikke ønsker å være kommunalt ansatt i fremtiden. Da er det ikke snakk om at fysioterapeutene er grådige, men heller at lønnsnivået er så lavt at det knapt kan kalles anstendig for en gruppe som typisk er i etableringsfasen og har et høyt studielån å betale ned, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

På spørsmål om hvordan de nyutdannete ønsker å arbeide i fremtiden, svarer flest (31,5 prosent) at de ønsker å arbeide i privat praksis. På annen plass kommer sykehus (21 prosent) og deretter en kombinasjon av alle alternativer og gruppen vet ikke.

Kun 5 prosent svarer at de ønsker å være ansatt i kommunene.

– Dette tallet må tas svært alvorlig. Kommunen vil få problemer med å møte en rekke utfordringer fremover hvis de ikke hever lønnsnivået og gjør det attraktivt å arbeide som kommunalt ansatt, sier Eilin Ekeland.

Som eksempler på kommunenes utfordringer viser hun til eldreomsorg, forebyggende arbeid og tjenestetilbudet overfor handikappete barn.

– En sykehjemsplass koster 450 000 kroner per år. Kommunene har ikke råd til å nedprioritere fysioterapi slik at pleiebehovet øker. De bør heller prioritere fysioterapi og dermed utsette pleiebehovet, sier Eilin Ekeland.

Hun varsler at fysioterapeutenes begynnerlønn blir et viktig tema i vårens tarifforhandlinger. Også i spesialisthelsetjenesten har fysioterapeuter dårlig begynnerlønnen.

– NFFs krav om økt begynnerlønn gjelder derfor også ansatte på sykehus og i rehabiliteringsinstitusjoner, sier Eilin Ekeland.

Norsk Fysioterapeutforbund vil forhandle via hovedorganisasjonen Unio. Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med over 268 200 medlemmer.

Kontaktperson:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser