Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Eldreomsorgen er for slapp


Pressemelding: Regjeringen satser for lite på fysisk aktivitet i eldreomsorgen. Dette mener et solid flertall i befolkningen. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet gir eldre mennesker bedre helse.


– Fysisk aktivitet gir en rekke positive helseeffekter for eldre mennesker. Derfor er det underlig for oss at regjeringen ikke satser mer på dette i eldreomsorgen, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.

I oktober spurte MMI 1005 personer om regjeringen satser for lite, passe eller for mye på fysisk aktivitet i eldreomsorgen. 90 prosent av dem som har gjort seg opp en mening, mener at regjeringen satser for lite på fysisk aktivitet i eldreomsorgen. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Norsk Fysioterapeutforbund.

Omkring en tredel av de spurte har ikke gjort seg opp noen mening om temaet.

– Med et bedre tilbud om tilrettelagt fysisk aktivitet kan mange gamle forbli selvhjulpne og funksjonsfriske, eller rehabiliteres til et mer aktivt liv, sier Eilin Ekeland.

Hun påpeker at i perioden 2004-2006 økte kommunene antallet årsverk med fysioterapi med bare én stilling. I samme periode økte antallet nordmenn fra 80 år og oppover med hele 6690 personer.

– Mer fysisk aktivitet i eldreomsorgen vil gi helsegevinst, økt livskvalitet og samfunnsøkonomiske besparelser. Fysioterapeutene står klare til å veilede de eldre, sier Ekeland.

Norsk Fysioterapeutforbunds avvikler sitt landsmøte 22.– 24. november i Lillestrøm.

Helseeffekter av fysioterapi i eldreomsorgen:

  • Fysioterapi i form av trening og øvelser forebygger og behandler lidelser.
  • Fysioterapi forebygger eksempelvis benskjørhet og reduserer fall hos hjemmeboende.
  • Fysioterapi kan redusere depresjon og bedre eldres psykiske og fysiske funksjon.
  • Fysioterapi kan forebygge et betydelig antall lårhalsbrudd.
  • Fysioterapi redusere risikoen for bruddskader generelt.
  • Fysioterapi reduserer smerte hos personer med benskjørhet.
  • Fysioterapi gir bedre mental funksjon og atferd hos demente.

Stavanger kommune: Er du redd for å falle? Fysisk aktivitet for eldre

Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune har startet et nytt tilbud til eldre med nedsatt balanse. Treningsgruppene er for eldre på to ulike funksjonsnivå, og vil gå over 12 uker med trening to ganger pr. uke. Treningen er gratis, og vil bli ledet av fysioterapeut. Det er fokus på styrke- og balansetrening. Deltakernes funksjonsnivå vil bli vurdert før oppstart og etter endt treningsperiode.

Kontaktperson i Stavanger kommune: Virksomhetsleder Christine Spence, tlf. 51508030, christine.spence@stavanger.kommune.no

Kontaktpersoner:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser