Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Eldre mister fysioterapi

Pressemelding: Fra nyttår mistet hjemmetjenestens brukere i Bydel Frogner den kommunale fysioterapitjenesten.
Les Aftenposten Aftens oppslag om saken 9. februar - kun i papirutgaven.


– Nettverket rundt denne svake gruppen er i ferd med å bli faretruende svakt, sier avdelingsleder Henriêtta Richter Uitdenbogaardt i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hjemmetjenesten besto av fem hele årsverk besatt av seks fysioterapeuter. De eldre i bydelen fikk hjemmebehandling og rehabilitering. Nå skal tjenesten leveres fra fysikalske institutter.

– Instituttene er ikke forberedt på dette. Kommunefysioterapeutene har fått nye stillinger som henholdsvis assistent i barnehager og miljøarbeider ved dagsenter. Er dette riktig bruk av fysioterapiressurser, spør Richter Uitdenbogaardt.
– Bydelens vedtak er et innsparingstiltak. Resultatet blir at brukerne får omkring 40 prosent av det tilbudet de hadde før, sier hun.

Hun forklarer dette med at brukerne tidligere fikk fri behandling hjemme, mens de nå må oppsøke institutter. Brukerne må også dokumentere at de kvalifiserer til fri behandling.

– Selv om behovet er stort, forventer vi at spesielt de eldre ikke vil komme i gang med den nye ordningen. Resultatet blir at svært mange gamle får problemer med å bli boende hjemme. Presset på sykehjemsplassene vil øke, sier Henriëtta Richter Uitdenbogaardt.

Hun mener at bydelens vedtak vil resultere i at de totale utgiftene til behandling og rehabilitering vil bli større enn tidligere.

Kontaktperson:
• NFF Oslo, avdelingsleder Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, mobil 99030661
• Informasjonsleder NFF, Harald Nyquist, mobil 93424999

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser