Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Dyrt for Norge å spare på trening

Pressemelding: Bare en av ti fysioterapeuter mener at eldre i deres kommune har et tilfredsstillende tilbud om trening som forebyggende tiltak.


– Eldre som holder seg i god fysisk aktivitet kan spare kommunen for kostbare pleiehjemsplasser. Derfor er det dyrt for Norge å spare på trening og rehabilitering av eldre, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.

2900 fysioterapeuter har svart på spørsmål om hvordan de vurderer treningsmulighetene for eldre i deres kommune eller bydel. Resultatene er klare.

Bare ni prosent mener at eldre i kommunen har et tilfredsstillende tilbud om trening som forebyggende tiltak. Bare tretten prosent av fysioterapeutene mener at eldre med artrose, osteoporose eller demens har et tilfredsstillende fysioterapitilbud. Bare 16 prosent er enige i at slagpasienter i kommunen får fysioterapi daglig i rehabiliteringsfasen. Like få mener at kommunen har satt i gang tiltak slik som trening og endring av risikofaktorer i nærmiljøet for å redusere fall blant eldre.

– Et godt tilbud til eldre betyr mer enn mat, drikke og en seng. Også gamle mennesker har behov for bevegelse og styrketrening. Slik blir dagene deres bedre og de vil i mindre grad oppleve at de er til byrde for andre, sier Eilin Ekeland.

Ikke bare møter eldre lange ventelister for å komme til fysioterapeut. Det er et enda større problem at kapasiteten til hjemmebesøk er så liten.

– Når eldre mennesker får problemer med å bevege seg ut av hjemmet, blir terskelen for å få hjelp desto høyere. Treningstilbud i eget hjem er effektivt, men ressurskrevende. Det er uansett åpenbart at samfunnet har mye å spare på å gi nettopp denne gruppen hjelp til selvhjelp hjemme, sier Eilin Ekeland.

En ny forskningsgjennomgang utført på oppdrag av Norsk Fysioterapeutforbund, bekrefter at fysioterapi gir eldre bedre funksjonsdyktighet. Forskningsgjennomgangen viser at fysioterapi i form av trening og øvelser både forebygger lidelser og kan brukes som behandling for de som allerede har pådratt seg lidelser.

– Fysioterapi reduserer smerte, morgenstivhet og øker styrke, bevegelsesutslag og generell funksjon både hos pasienter med leddgikt og med slitasjegikt, sier Ekeland.

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser