Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Dårligere fysioterapitilbud i Oslo

Pressemelding: Oslo kommune tilbyr nå fysioterapeutene driftsavtaler som bare skal gjelde i fire år. Se også Aftenposten Aften 1. desember "Fysioterapeuter frykter konkurser"


– Den økonomiske risikoen for fysioterapeutene blir urimelig høy, sier Henriëtta Richter Uitdenbogaardt i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).
NFF har fått brev fra Oslo kommune hvor kommunen presenterer en ny mal for avtale med den enkelte fysioterapeut om driftstilskudd for privat fysioterapipraksis i bydelene. Mens kommunen tidligere innvilget driftstilskudd frem til fysioterapeuten fratrer, vil kommunen nå bare tilby driftstilskudd i fire år.
– Resultatet blir at fysioterapeuten løper en høy risiko når han eller hun investerer i utstyr og lokale. Etter fire år kan fysioterapeuten miste tilskuddet, men fortsette å være forpliktet til å betjene driftsutgifter, sier avdelingsleder Henriëtta Richter Uitdenbogaardt i Norsk Fysioterapeutforbund.
Hun mener at resultatet blir et dårligere tilbud til pasientene.
– Vi kan ikke leve med en kommune som ikke gir fysioterapeuten grunnlag for å investere i nødvendig ustyr. På den ene siden skal praksis være tilgjengelig for funksjonshemmede med tilhørende investeringer i lokalene. På den andre siden har fysioterapeuten bare sikker jobb i fire år, sier Henriëtta Richter Uitdenbogaardt.

Kontaktperson:
Norsk Fysioterapeutforbund, leder avdeling Oslo Henriëtta Richter, mobil 99030661

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser