Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Bydel Grorud raserer fysioterapitjenesten

Pressemelding: Bydelsdirektøren på Grorud foreslår å fjerne fem fysioterapistillinger i sin budsjettjustering for 2004. – Et tragisk forslag som vil ramme barn og funksjonshemmede direkte, sier hovedtillitsvalgt Knut Magne Olsen i Norsk Fysioterapeutforbund.


To av stillingene som foreslås fjernet er rettet mot fysioterapi for barn og tre av stillingene er rettet mot voksne. Pasientene vil ifølge Olsen nå risikere å få henvist fysioterapeutbehandling fra lege og sykehus som bydelen ikke kan tilby.

– Bydelen foreslår å kutte tjenester som bidrar til å holde utgiftene nede. Barn som har fysiske problemer får mer selvtillit og sosial tilpasningsevne som følge av fysioterapi. Voksne på kanten av å havne på sykehjem kan klare seg hjemme lenger med fysioterapibehandling, sier Knut Magne Olsen.

Fysioterapeutstillinger er ifølge Olsen lite kostbare. Bydelen får et fastlønnstilskudd fra staten på 135 000 kroner per hele stilling i året. På denne bakgrunn stiller Olsen seg uforstående til nedskjæringen i fysioterapitilbudet.

– Kuttforslaget er svært snevert. Det gjenspeiler ingen helhetsvurdering av tjenestetilbudet. Tverrfaglig samarbeid og veiledning vil bli sterkt redusert. Individuelle planer, som er et lovpålagt bydelsansvar, har fysioterapeutene ikke mulighet til etter en slik reduksjon, sier Knut Magne Olsen.

Konsekvenser av å redusere fysioterapitilbudet for barn med 50 prosent:
• Bare de dårligste barna mellom 0-6 år vil kunne bli prioritert.
• Behandling av skolebarn og samarbeid med skolene vil falle helt bort.
• Habiliteringsbarn (svært tidkrevende barn) vil neppe få det tilbudet de har krav på.
• Foreldre med funksjonshemmende barn vil få økt belastning. Det kan føre til ett større avlastningsbehov, som igjen vil gi økte utgifter for bydelen.

Kontaktperson:
• Norsk Fysioterapeutforbund, avd. Oslo, hovedtillitsvalgt Knut Magne Olsen, tel. 47067710.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser