Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Budsjettforslaget: Sørgelig egenandelsløsning

Psykisk syke, uføre og de aller sykeste vil lide under at regjeringen ikke fjerner den foreslåtte nye egenandelen på 50 kroner.


– Vi er uansett veldig glade for at regjeringen overfører mer penger til kommunene. Dette gir folk flest muligheter for bedre helsetilbud og rehabilitering, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.
Hun mener på den annen side at den nye egenandelen på fysioterapi gir grunn til bekymring.
– Ved å belaste pasientene med en større del av utgiftene til fysioterapi, blir det vanskeligere for kommunene å bruke fysioterapiressursene på helsefremmende arbeid. Slikt arbeid lar seg ikke finansiere ved individuell betaling. Vi er svært bekymret over at den nye regjeringen ikke har rettet opp denne skjevheten som den forrige regjeringen foreslo, sier Ekeland.
NFF krever derfor en gjennomgang av hvem som har størst behov for fysioterapi før det innføres en egenandel for en rekke pasientkategorier. Selv om det er positivt at regjeringen på den annen side har satt ned egenandelstak 2 fra 3500 til 2500 kroner, mener NFF at regjeringens løsning er alt for lettvint.
– Med en ny egenandel på 50 kroner for pasientgrupper som hittil har vært skjermet, blir forskjellen mellom de friske og de syke enda større. Hva den enkeltes sykdom medfører av funksjonssvikt, blir ikke lagt vekt på, sier Ekeland.

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser