Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Brems bilene der barna ferdes

Debattinnlegg: Aftenposten skriver fredag 20. august om at skoleveiene har blitt så farlige at Trygg trafikk mener at skolepatruljen bør legges ned for å spare liv. Tvert i mot bør bilenes atkomst heller snevres kraftig inn der mange barn ferdes.


Av forbundsleder Anne Lexow, Norsk Fysioterapeutforbund

Har vi virkelig kommet så langt i bilbruken i Norge at politikerne ikke hever på øyenbrynene når bilen presser skolepatruljene ut av trafikkbildet? Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) treårige kampanje Beveg deg handler i høst om at barn fortsatt skal gå til skolen. Denne uken deler NFF ut tusen t-skjorter over hele landet for å inspirere førsteklassingene til å gå til skolen. Årsakene er åpenbare. I løpet av de siste tiårene er det registrert stadig flere barn med belastningskader og motoriske avvik. Vi finner problemet både hos førskole- og småskolebarn. Barn og unge har generelt redusert fysisk form.

Skal denne utviklingen tilta ved at vi aksepterer at fremkommelighet med bil er viktigere enn at barn får utfolde seg i sunn bevegelse på skoleveien?

I dag grunner foreldre på om det virkelig er til beste for barna at de går til skolen. De må tenke over om det er best at barna heller blir kjørt til og fra. Dette er en absurd situasjon. Gjennom en vedvarende og snikende økning i bilbruk synes bilen å ha tatt kontrollen over gaten. Men bilen er ikke en del av demokratiet på linje med vanlige borgere. Nå må politikerne på banen og forklare seg. Hvem vil at bilen skal kontrollere skoleveien slik at barna må vike? Hvem mener at bilen må vike for barna? Velgerne vil ha svar.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser