Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Arbeidsliv, samfunn og helse på Fysioterapikongressen 2018

«Fremtidens fysioterapi – er du klar?» er mottoet når 1000 fysioterapeuter samles til fagkongress 12.–14. februar på Norges Varemesse, Lillestrøm.


Generasjon prestasjon, brukererfaringer, folkehelse, arbeid og helse, trening som medisin, fysioterapi som alternativ til kirurgi, fysioterapi i gråsonen. Dette er stikkord for sentrale deler av programmet på den største nasjonale faglige møteplassen for fysioterapeuter.

«Å være ungdom i en prestasjonskultur»
Psykiater Finn Skårderud er på plass onsdag 14. kl. 0900–1030 for å snakke om dette, sammen med de psykomotoriske fysioterapeutene Kristin Storm og Marit Danielsen.

«Fysioterapeuten som falt» – et møte med helsevesenet
Sigurd Groven forteller onsdag 14. kl. 1315–1335 om ryggmargsskaden som gjorde ham lam, møtet med helsevesenet, rehabiliteringsprosessen, og veien tilbake til et "normalt liv".

«Fysioterapi som alternativ til kirurgi»
May Arna Risberg og Celine Tryggestad holder workshop om temaet 12. og 13. februar. Ny kunnskapsutvikling og politisk interesse for kostnadseffektiv behandling preger nå feltet.

Arbeid og helse – forebygging og samhandling
Tirsdag 13. februar byr på tre presentasjoner om temaet. «Samhandling om arbeid og helse», ved Irene Øyeflaten og Håkon Lund, reiser blant annet spørsmålet om hvorfor det er prekært å få til en felles politikk- og fagutvikling på tvers av helsesektoren og NAV. Andreas Holtermann og Jørn Holm vil ta for seg forebyggende arbeidsmiljøarbeid, mens Ebba Wergeland og Anders Aasheim er opptatt av fysioterapeutenes rolle i arbeids- og folkehelse.

Perspektiver på trening
Hvorfor er det viktig at folk flest holder seg aktive, og hvorfor skal pasienter trene? Svar får vi 13. februar i foredraget «Trening som medisin», ved Inger Lise Aamot og Øivind Rognmo. To andre presentasjoner samme dag tar for seg trening og testing av barn, og eldre og trening. 14. februar er temaet trening i behandling av KOLS, ryggplager og revmatisme.

Gråsonefysioterapi – og slutten på det hele?
På Fysioterapikongressen 2018 rettes et kritisk blikk på fysioterapifaget og utøvelsen av det. David Nicholls mener at det trengs en radikal reform av yrket: «Is this really the end of physiotherapy?». Det skjer mandag 12. kl. 1030–1115. Senere samme dag er Aslak Bonde ordstyrer når fenomenet «gråsonefysioterapi» havner under lupen. Ett av spørsmålene er: Hvorfor velger noen fysioterapeuter behandlingsmåter i utkanten av fagområdet?

  • Pressekontakt for Fysioterapikongressen 2018:
    Vidar Rekve, kommunikasjonsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, vr@fysio.no,
    tlf. 957 08 990.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser