Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Aksjon for å beskytte fysioterapien i Oslo

Pressemelding: Norsk Fysioterapeutforbund går til underskriftsaksjon mot Oslo kommune for å sikre en trygg og forutsigbar fysioterapitjeneste med høy kvalitet.


– Dette er første gang i Norsk Fysioterapeutforbunds historie at vi aksjonerer på denne måten mot Oslo kommune. Vi må nå bruke store ressurser på å sikre noe så elementært som en rammeavtale for fysioterapi, sier avdelingsleder Henriëtta Richter. 

Legene har den type rammeavtale med Oslo kommune som fysioterapeutene nå kjemper for. Intensjonen med avtalene er å sikre gode tjenester for brukerne. Kommunepolitikerne må snarest ta ansvar og erkjenne betydningen av en rammeavtale om fysioterapi i Oslo.

– Brukerne er best tjent med at Norsk Fysioterapeutforbund og Oslo kommune sammen legger rammene for fysioterapitjenesten i Oslo og ikke Oslo alene slik praksis er i dag, sier Richter.

NFF krevde reforhandling av den såkalte overenskomsten i 2005, men Oslo kommune avviste forhandlinger. Administrasjonen avviste senest 4. april 2006 at det var behov for en slik rammeavtale.

– Så lenge NFF samarbeider både med KS og Rikstrygdeverket om rammene for fysioterapi, er det ikke annet enn arrogant av Oslo kommune å avvise forhandlinger. Samtlige politiske partier i Oslo stiller seg uforstående til administrasjonens innstilling i saken. Nå må politikerne rydde opp, slik at brukerne sikres den fysioterapitjenesten de har krav på, sier Richter.

 Kontaktperson:
• NFF Oslo, avdelingsleder Henriëtta Richter, mobil 99030661
• Informasjonsleder NFF, Harald Nyquist, mobil 93424999

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser