Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

9000 underskrifter mot ny egenandel

Pressemelding: 9000 brukere av fysioterapitjenester har signert en protest mot den nye egenandelen på kr 50,- som ble innført 1. januar i år.


– Våre medlemmer har fått mange og sterke reaksjoner fra pasienter i forbindelse med innføring av ny egenandel for pasienter med diagnoser som tidligere har gitt rett til fri fysioterapibehandling, sier Britt Strømme. Hun leder Privatpraktiserende Fysioterapeuters gruppe i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

8425 pasienter har i løpet av vel tre uker protestert mot egenandelen.

– Egenandelen er en helt feil måte å spare penger på i Norge. Dette er skatt på sykdom og ikke på rikdom. Pasienter dette rammer er ofte eldre, uføre og pasienter med alvorlige sykdommer, sier Britt Strømme.

Eksempler på diagnoser er hjerneslag, revmatisme, Multippel Sklerose, barn over tolv år med cerebral parese og psykisk utviklingshemmede.

– For disse pasientene er regelmessig behandling og trening hos fysioterapeut svært viktig for å opprettholde det de har av restfunksjon. Mange av disse pasientene har ikke økonomi til å betale denne egenandelen og er svært fortvilet over å miste det tilbudet de har hatt, sier Britt Strømme.

Norsk Fysioterapeutforbund ønsker en dialog med bevilgende myndigheter vedrørende egenandeler.

– Vi behandler pasientene og vi mener at vi er godt kvalifisert til å kunne uttale oss om hvilke diagnoser som bør skjermes og hvilke som kan ha egenandeler. Helse er det viktigste mennesker har. Å ta fra dem som ikke har helse blir helt feil, sier Strømme.  

 Kontaktpersoner:
• Norsk Fysioterapeutforbund, Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe, leder Britt Strømme, tlf: 56 39 69 92, mobil 97 77 76 15
• Norsk Fysioterapeutforbund, forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser