Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

10 000 fysioterapeuter melder seg til koronatjeneste

– Fysioterapeuter er høyt utdannet helsepersonell med medisinskfaglig breddekunnskap, og vi er klare til innsats, sier Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).


– Vi kan bidra med alt fra lungefysioterapi, jobbe på legevakt og skadepoliklinikk, samt avlaste fastleger med telefonkonsultasjoner av pasienter med blant annet muskel- og skjelettlidelser.

Behovet for helsepersonell er stort, ikke minst siden mange sykehusansatte nå er i karantene. Flere av landets kommuner har bedt helsepersonell om å melde seg til tjeneste.

– Vi er klare for å delta der helsetjenesten har behov for vår spesifikke, men også for vår generelle helsekompetanse. Fysioterapeuter vil i stor grad være kvalifisert til å hjelpe annet helsepersonell som nå er mer presset, sier Lund. 

Hun viser til at fysioterapeutene kan bidra blant annet på følgende områder:

  • Lungefysioterapi, en behandling som vil være av stor betydning framover
  • Palliativ fase med smertelindring og avspenning når livet går mot slutten 
  • Bidra på legevakt og skadepoliklinikk
  • Avlaste fastleger med telefonkonsultasjoner av pasienter med muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser
  • Koordinere tjenester, vurdere tjenester og kommunisere med pasienter og pårørende
  • Følge opp pasienter etter operasjon, traume, hjerteinfarkt, hjerneslag eller annen alvorlig sykdom slik at de får helt nødvendig opptrening.

Ulik praksis i kommunene
Fysioterapeuter påpeker at det ser ut til å være svært ulik praksis for å varsle behov for bistand fra de ulike kommunene.

– Vi forstår at kommuner har ulikt behov, men vi anbefaler at de som har behov for bistand rydder plass til dette enten på en egen koronaside som vi ser kommunene nå har opprettet, eller på inngangssiden. Dette har vi også gitt innspill om til KS, sier Lund.

Smittevernutstyr og opplæring
Norsk Fysioterapeutforbund er opptatt at det er trygt for våre medlemmer å behandle pasienter.

– Vi er opptatt av at fysioterapeuter ikke skal bidra til å spre smitte. Derfor må kommunene sørge for trygge smitteverntiltak, og for at smittevernutstyr er tilgjengelig for oss i vårt arbeid framover. De må vite hvor de kan hente rett utstyr, hvordan dette skal benyttes, og hvordan det skal behandles etter bruk, understreker Lund.

For ytterligere kommentarer, kontakt forbundsleder Gerty Lund på telefon 414 63 253.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser