Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Ikke ta fra pasientene behandlingsmuligheter!

Fra 1. september vil mange fysioterapipasienter ikke lenger bli vurdert og fulgt opp via videokonsultasjon. – Et klart tilbakeskritt, og bekymringsfullt med tanke på den økende smittetrenden vi ser nå, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterap ...

NFF vedtar Dubai-boikott

Hovedlandsmøtet 2019 i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vedtok 22. november 2019 en resolusjon om å boikotte WCPTs verdenskongress i Dubai i 2021.

Budsjettnedtur for rehabilitering og fysioterapi

Pasientene finansierer opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, og mister i tillegg gratis fysioterapi. Dette er å holde pasientene for narr, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Fysioterapi og frisklivssentraler mot diabetes

Pressemelding: Verdens helsedag er i år viet diabetes. – I arbeidet mot diabetes er frisklivssentraler et viktig forebyggende og helsefremmende tiltak. Fysioterapeuter spiller en avgjørende rolle i behandlingen av diabetes type 2, og kan tilby tilpas ...

Store helsetap ved rygg- og nakkeplager

Pressemelding: Folkehelseinstituttet la i dag fram sin nye rapport om sykdomsbyrden i Norge. Den viser at korsrygg- og nakkesmerter, med en andel på nær 20 prosent, langt overgår alle andre årsaker til helsetap ved sykdommer og skader folk lever med.

Side 1 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser