Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.


Brudd i takstforhandlingene

For første gang siden departementet, KS og fysioterapeutene har gjennomført de årlige takstforhandlingene, har Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) valgt å gå til ...

Ikke ta fra pasientene behandlingsmuligheter!

Fra 1. september vil mange fysioterapipasienter ikke lenger bli vurdert og fulgt opp via videokonsultasjon. – Et klart tilbakeskritt, og bekymringsfullt med tanke på den økende smittetrenden vi ser nå, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterap ...

NFF vedtar Dubai-boikott

Hovedlandsmøtet 2019 i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vedtok 22. november 2019 en resolusjon om å boikotte WCPTs verdenskongress i Dubai i 2021.

Budsjettnedtur for rehabilitering og fysioterapi

Pasientene finansierer opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, og mister i tillegg gratis fysioterapi. Dette er å holde pasientene for narr, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Fysioterapi og frisklivssentraler mot diabetes

Pressemelding: Verdens helsedag er i år viet diabetes. – I arbeidet mot diabetes er frisklivssentraler et viktig forebyggende og helsefremmende tiltak. Fysioterapeuter spiller en avgjørende rolle i behandlingen av diabetes type 2, og kan tilby tilpas ...

Store helsetap ved rygg- og nakkeplager

Pressemelding: Folkehelseinstituttet la i dag fram sin nye rapport om sykdomsbyrden i Norge. Den viser at korsrygg- og nakkesmerter, med en andel på nær 20 prosent, langt overgår alle andre årsaker til helsetap ved sykdommer og skader folk lever med.

Side 1 av 9

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser