Kan du ikke se eposten? Åpne den i nettleseren
August 2017
Beinstrekk - illustrasjonsfoto til nyhetsbrev august 2017

Kjære leser,

Norsk Fysioterapeutforbunds publikumsrettede nyhetsbrev er et tilbud til alle fysioterapi- og helseinteresserte. Gjennom et utvalg av artikler som hovedsakelig er hentet fra forbundets publikumsnettsider – www.fysio.no – vil du få kunnskap om forbundets politikk, meninger og fagsyn, samt aktuelle publikumsrettede tilbud. Vi vil også ta med stoff om kropp og helse som vi tror mange kan ha nytte og glede av.

Overskriften henspiller på to av sakene i dette nyhetsbrevet. Den første er vedtaket i Stortinget 12. juni, som innfører såkalt direkte tilgang til fysioterapi fra 1. januar 2018. Vedtaket innebærer at pasienter som vil undersøkes og behandles av en fysioterapeut med kommunal driftsavtale, men som mangler en henvisning til fysioterapi, ikke lenger må betale mer for sin fysioterapibehandling enn henviste pasienter. Det økonomiske motivet for å gå til fastlegen først for å få en henvisning faller dermed bort.

Når stadig flere pasienter oppsøker fysioterapeuter direkte med sine sykdommer og plager, understreker dette ytterligere fysioterapeutenes ansvar for å stille diagnoser og velge behandlingsformer ut fra en grundig undersøkelse og solid faglig kompetanse. Uten en pekepinn i fastlegens henvisning kan det også bli mer krevende for fysioterapeuter å gjøre prioriteringer mellom pasienter i behandlingskøen. Dette er utfordringer fysioterapeuter er bevisste på og allerede håndterer i dag, og forbereder seg til å møte i enda større grad fra 1. januar 2018.

Direkte tilgang til fysioterapi viser at myndighetene vil prioritere pasientenes behov og effektiv bruk av penger og andre ressurser i helsevesenet fremfor å holde fast ved etablerte ordninger. Norsk Fysioterapeutforbund ønsker for sin del også å rette søkelyset mot prioriteringsutfordringene i kommunehelsetjenesten generelt. Vi arrangerer derfor en politisk debatt om temaet 16. august i Arendal, under Arendalsuka. Helseminister Bent Høie (H) og stortingspolitikere fra ulike partier deltar. Arrangementet er åpent for alle.

Med vennlig hilsen
Norsk Fysioterapeutforbund

* * *

Dette nyhetsbrevet er en abonnementstjeneste. Du melder deg av ved å bruke lenken nederst i dette nyhetsbrevet. Om du vil melde deg på igjen senere – med den e-postadressen du selv foretrekker – bruk påmeldingsruten som er plassert nederst på alle sidene på www.fysio.no.

Denne eposten er sendt til *|EMAIL|* via vår nettside, www.fysio.no.
Du mottar den fordi du har meldt deg på NFFs nyhetsbrev.

Trykk her om du ikke ønsker nyhetsbrev fra NFF.