Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Likelønn fremdeles i startgropa

At kvinner velger utrolig viktige yrker som er verdsatt av befolkningen, gjør dem tydeligvis ikke verdifulle nok når vi snakker om å fordele godene i dette landet.

Likelønnen, når kommer den?

Arbeidsgiversidens uvilje mot en likelønnspott har gitt regjeringen de argumentene den trenger for ikke å komme med noe likelønnsløft.

Ny IA-avtale – forsterkede virkemidler

Den nye IA-avtalen forsterker tiltak som forskningen har vist faktisk virker. Fysioterapeutene på sin side er klare til fornyet innsats for å minske sykefraværet.

Nytt år med sykefraværsutfordringer

Med sin kompetanse i god behandling og yrkesrettet forebygging og tilrettelegging kan fysioterapeuter bidra mye til å redusere sykefravær og uførhet.

Hva er verdiskaping?

Verdiskapingen omfatter også de tjenestene som bidrar til at det norske folk holder seg i jobb, siden det er en forutsetning for å kunne produsere noe i det hele tatt.

Side 7 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser