Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uten fysioterapeuter, ingen fysioterapitjenester!

Det er en risikosport å ikke spesifisere krav til kompetanse for dem som skal utføre helsetjenestene i kommunene.


I dag blir lovene som skal regulere fremtidens helsetjeneste, vedtatt i Stortinget. På tross av protester både fra NFF og mange andre aktører har Regjeringen valgt å ikke presisere hvilken kompetanse kommunene må ha for å tilby de tjenestene de nå blir pålagt å ha. NFF har hele tiden påpekt at dette er en risikosport. De nylig publiserte KOSTRA-tallene viser at kommunene foreløpig ikke ser hvor viktig fysioterapitjenestene og fysioterapeutenes kompetanse er for å kunne møte befolkningens behov. Fysioterapiårsverkene i kommunene står på stedet hvil, mens andre utgifter øker.

I alle ledd og på alle relevante arenaer skal NFF fortsette med å vise og formidle at det gir store gevinster å satse på fysioterapeutene. Kommunene kan ikke klare seg uten, verken i forebyggende og helsefremmende arbeid, diagnostisering og behandling eller innen rehabilitering.

Jeg tror ingen har sett for seg at fysioterapeutene ikke er sentrale i videre helsetjeneste. Tvert imot, alle signaler fra samfunnet tilsier at vi er viktige. Problemet er bare at det ikke gir seg uttrykk i handling i kommunene. Men vi skal fortsatt utfordre til at intensjonene omsettes i årsverk fysioterapi!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser