Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Strakeste vei til målet

Unødvendige omveier i Helse-Norge må bort. Pasienter må kunne gå direkte til fysioterapeut med trygderefusjon, og retten til å henvise pasienter videre må utvides.


Fysioterapi i Norge er på høyden eller i front i fagutviklingen i verden. Det er min sterke overbevisning etter en uke på World Physical Therapy 2011 – Verdenskongressen for fysioterapeuter – sammen med 5000 fysioterapeuter fra hele verden.

En del andre land har likevel kommet lenger når det gjelder pasientens mulighet til å gå rett til fysioterapi. Eksempel på en norsk omvei: Gravide kvinner med urininkontinens må først via fastlegen sin før de kan bli henvist til trening hos fysioterapeut. Dette skjer til tross for at vi er verdensledende på forskning og fagutvikling innen kvinnehelse.

Flere eksempler finnes. I verdenssammenheng er vi initiativtakere og viser fysioterapeutenes rolle innen psykisk helse, vi har frontfigurer innen forskning på laser og andre elektroterapeutiske virkemidler, og har kommet svært langt, om ikke lengst i verden, når det gjelder forebyggende og helsefremmende arbeid. Når det gjelder utdanning og system for spesialisering, har vi også en solid ballast. Vi har mange fysioterapispesifikke masterutdanninger, og vi har en gjennomarbeidet og kvalitetssikret spesialistordning.

Likevel må pasienter med et helseproblem som fysioterapeuten er den best kvalifiserte til å håndtere, via fastlegen for å få utløst rettigheten til dekning av fysioterapibehandlingen. Først står de altså i køen og bruker av fastlegens tid, for så å stå i ny kø hos fysioterapeuten. For svært mange av disse pasientene vil helseproblemet bli større, og sykmeldingen kanskje lengre, når de må vente lenge på den beste behandlingen og ekspertrådene om hvordan de skal håndtere problemet sitt.

Erfaringene fra Norge med manuellterapeutenes mulighet til å ta pasienter direkte , og også sykmelde og henvise videre, tilsier at dette er effektivt og trygt. På Verdenskongressen for fysioterapeuter fikk vi bekreftet at våre erfaringer nå blir støttet av forskning fra andre land.

Det er overmodent at pasienter skal kunne gå rett til fysioterapeuten og likevel utløse trygderefusjon. Det er også overmodent at vi får en offentlig spesialistordning, og at våre spesialister skal kunne henvise videre i helsetjenesten slik våre manuellterapeuter har hatt anledning til i mange år.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser