Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Norge i sorg

Norge er i sorg. Dette er budskapet fra forbundsledelsen som søndag 24. juli gikk ut til NFFs organisasjonsledd.


Kjære medpolitikere i NFF

Hele Norge er rystet av tragedien som har rammet oss i helga. Vi fikk raskt avklart etter eksplosjonen i Oslo på fredag at våre ansatte og lokaler ikke var berørt. Vi var også i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, og fikk bekreftet at ansatte i den avdelingen vi har mest kontakt med, var i god behold. Konsekvensene av tragedien på Utøya har vi derimot ikke oversikt over. Med så mange involvert er det stor sannsynlighet for at noen av dere er personlig berørt. Våre tanker går til alle som sørger i disse dager.

I tillegg til den personlige tragedien er dette et forferdelig slag for det norske demokratiet og måten vi har innrettet samfunnet vårt. Dermed blir vi alle berørt. Selv om NFF ikke er Arbeiderpartiet, AUF eller en annen politisk organisasjon, er vi en organisasjon basert på det norske demokratiet. Norge er verdenskjent for det åpne samfunnet, og for det som kalles den norske eller nordiske modellen: at myndigheter, representanter fra arbeidsgivere og arbeidstakere sammen finner fram til løsninger. Man respekterer hverandres standpunkter, tro, etnisitet og ulike roller. Det er lov å protestere, det er viktig å akseptere forskjeller, og man løser uenighet ved demokratiske spilleregler. Dette angrepet er et angrep på disse verdiene.

Vi mottar direkte til oss og videresendt fra Anders Folkestad hilsener fra internasjonale fagorganisasjoner. Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet orienterer om at de har kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med kartlegging av kapasitet for helsetjenester i kommunene og planlegging av videre arbeid. Lokalt vil det sannsynligvis også bli et behov for våre tjenester for en del av de skadde og traumatiserte, som vi må møte på en profesjonell måte.

Mandag vil de som er til stede i NFFs sekretariat markere sorgen slik resten av landet gjør.

Norge vil etter hvert komme tilbake til en type hverdag, men denne hendelsen vil prege oss fremover. En av konsekvensene må være en fortsatt kamp for våre demokratiske verdier og respekt for forskjellighet.

Beste hilsener fra Elin og Eilin

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser