Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Lovende for samsvar mellom avtalevolum og praksisomfang

Helsemyndighetene har innsett problemet med at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter ikke har avtaler i tråd med den tjenesten de leverer.


Derfor kommer nå ett viktig tiltak. Forslaget til forskrift for å kunne oppgradere deltidsavtaler uten ekstern utlysning rydder noen barrierer av veien. Det løser likevel ikke problemet med kommuner som ikke ønsker eller tar seg råd til å betale for den tjenesten de allerede får. Tiltaket med mulighet for intern utlysning hjelper de kommunene som har planer om å rette opp i egne skjevheter. Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å få de kommunene som ikke selv ønsker å rydde opp, til å gjøre det. NFF vil fortsatt jobbe både lokalt og sentralt for å få samsvar mellom avtalevolum og praksisomfang.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser