Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Klokere bruk av kommunale helsekroner

Samhandling: Fra neste år får kommunene overført mer midler for å ta et større ansvar. Hvordan vil lokalpolitikerne håndtere dette?


Iverksettingen av samhandlingsreformen nærmer seg. Fra 1. januar 2012 vil kommunene få overført mer midler for å vareta ansvaret for flere oppgaver. Hvordan vil kommunene håndtere dette?

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå for 2010 gjør oss utrygge: På tross av at helseutfordringene i Norge tilsier økt behov for fysioterapifaglig kompetanse, er det ingen utvikling i fysioterapiårsverk i kommunene.

De samme tallene viser at andre deler av helse- og omsorgstjenestene øker. Mens antall årsverk i pleie- og omsorgstjenestene har økt med 20 000, er det blitt 9 – ni – flere fysioterapeuter på institusjon. Mens antall årsverk innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten har økt med 437, har det samtidig vært en nedgang på 100 årsverk fysioterapi. Dette innebærer at kommunene møter en overvekts- og inaktivitetsepidemi blant barn med å kutte ned hele 19 prosent på en fysioterapitjeneste som fra før hadde små ressurser.

Intensjonen i samhandlingsreformen er ikke, eller var i alle fall ikke, bare å flytte oppgaver fra sykehus til kommunene. Politikerne ønsket også å kunne møte helseutfordringene i befolkningen på en bedre måte. Det handler om å forebygge bedre, behandle nærmere der folk bor, på en rimeligere måte, og å forbedre rehabiliterings- og habiliteringstjenestene.

Dette er ikke mulig uten et skikkelig løft i antall fysioterapeuter i kommunene. Fortsetter utviklingen slik den har vært de siste årene, med en nedgang i fysioterapitjenesten i forhold til andre tjenester, kan ikke samhandlingsreformen lykkes. Man kan ikke lykkes bare med mer penger til kommunene. Kommunene må bruke disse økte midlene på en klokere måte enn i dag. Dette må lokalpolitikerne nå vise at de tar tak i. Hvem setter fysioterapitjenestene på dagsordenen i den enkelte kommune under årets valgkamp? Og hvem viser vilje til å gjennomføre nødvendige justeringer av kursen innen helse- og omsorgstjenestene lokalt?

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser